YACHT KLUB POLSKI w Krakowie ma swoją siedzibę nad Wisłą, poniżej mostu Wandy u wylotu ul. Klasztornej. Ponad pięćdziesięcioletnie dzieje klubu łączą się z historią przystani, której otwarcie nastąpiło w 1955 roku. Była to przystań ZAKŁADOWEGO KLUBU MORSKIEGO powstałego przy Zjednoczeniu Przemysłowym Budowy Huty im. Lenina. Flotyllę klubu stanowiły wtedy 4 kajaki, Omega, 2 Finy i BM. W rozwoju klubu i żeglarstwa aktywnie uczestniczyli w owym czasie Mirosława i Edward Czarnoccy, Bartłomiej Kłopotowski, Jerzy i Adam Krupińscy, Jerzy Majewski, Zbigniew Michalik i wielu, wielu innych. Sekcja żeglarska rozwijała się dynamicznie i w 1958 roku liczyła ponad 100 członków. Organizowane były kursy, szkolenia, rejsy stażowe śródlądowe i morskie. W 1959 roku klub, włączony został do Związkowej Federacji Sportowej Budowlani i otrzymał nazwę YACHT CLUB BUDOWLANI NOWA HUTA. Zawodnicy YC BUDOWLANI NOWA HUTA startowali w wielu regatach okręgowych i Mistrzostwach Polski odnosząc znaczące sukcesy sportowe.

We wrześniu 1960 roku powstała szkółka żeglarska dla dzieci od 12 roku życia prowadzona przez kol. Wacława Gantza. Na Klubowej przystani, w szkutni sekcji żeglarskiej, budowane były bardzo dobrej jakości jachty regatowe. Na szczególną uwagę zasługują rozwiązania konstrukcyjne zaproponowane przez Oskara Emericha dla kadłubów w klasie Cadet (jedne z najlepszych w tym czasie w kraju) i OK Dinghy – pływające do dzisiaj. W roku 1960 zapisał się do klubu Konsul Generalny Francji w Krakowie p. Maurice Deshors, który przez cały czas swego pobytu w Krakowie pływał na naszym sprzęcie klubowym. W roku 1965 flotylla jachtów regatowych powiększyła się o klasę Hornet a w 1968 o klasę OK Dinghy. W 1967 roku został zatrudniony na pełnym etacie trener żeglarstwa regatowego kol. Oskar Emerich. Od tego momentu rozpoczął się wspaniały okres żeglarstwa regatowego. Doskonale prowadzony nabór i szkolenie młodych żeglarzy przy wielkiej pomocy Zarządu Klubu – szczególnie Stanisława Czerskiego i Mieczysława Michalskiego powodowały, że nasi zawodnicy zaczęli odnosić duże sukcesy w regatach okręgowych i krajowych. W maju 1967 roku wielkim wydarzeniem, było wodowanie jachtu morskiego s/y Wanda. Byliśmy pierwszym, w Polsce Południowej, armatorem jachtu morskiego. Uroczystości odbyły się na przystani KS Pogoń w Szczecinie. S/y Wanda była nowoczesnym, na owe czasy, drewnianym jachtem klasy Vega. Wybudowanie i wodowanie jachtu możliwe było dzięki niewyczerpanej energii i wytrwałości komandora klubu inż. Stanisława Czerskiego, oraz kilkuletnich staraniach klubowych działaczy i sympatyków żeglarstwa morskiego. Jacht s/y Wanda wiernie służył żeglarstwu krakowskiemu i Polski Południowej. Odnosił sukcesy w żeglarstwie morskim.

W międzynarodowych regatach Ost See Woche w 1970 roku zajął trzecie miejsce z kpt. Kingą Wołkowicką, w Morskich Mistrzostwach Polski i regatach o Puchar Gryfa Pomorskiego uplasował się w czołówce startujących jednostek. W roku 1970 młody zarząd sekcji żeglarskiej w składzie: Jan Orzechowski, Adam Wąsikowski, Andrzej Wrona, Wiesław Rozwadowski, pod przewodnictwem Leszka Michalskiego poza organizacyjnymi sprawami żeglarskimi zmierzył się z dużymi trudnościami innej natury. W 1970 roku klub poniósł bowiem duże straty wyrządzone przez powódź, jaka nawiedziła nasz region. Wysokość wody w hangarach wynosiła 1,8 m. Zniszczona została droga dojazdowa do przystani. Większość sprzętu wyczynowego w trakcie powodzi znajdowała się w na zgrupowaniach letnich, co uchroniło go przed zniszczeniem i pozwoliło zakończyć sezon ze sporymi osiągnięciami sportowymi. W 1972 roku baza klubu ponownie została zalana falą powodziową. Poziom wody był wtedy niższy tylko o 30 cm. Ponownie wiele wysiłku kosztowało doprowadzenie obiektów do stanu używalności. W 1974 roku na przystani sekcji żeglarskiej została wybudowana przez braci Wolskich pierwsza w Polsce, a może w Europie deska z żaglem. Rok 1976 był kolejnym dobrym okresem dla sekcji żeglarskiej. Były sukcesy sportowe i ożywiona działalność klubowa, liczba członków sekcji żeglarskiej wynosiła od 170 do 220 osób. Bardzo dobrze układała się współpraca sekcji żeglarskiej z pozostałymi sekcjami wodnymi – kajakową, wioślarską i motorowodną z narciarstwem wodnym. Modernizowana była przystań, drewniane hangary stopniowo zastępowano nowocześniejszymi murowanymi obiektami. W 1977 funkcję trenera sekcji żeglarskiej i koordynatora OZŻ pełnił Adam Wąsikowski, czynił to do 1994 roku. W tym czasie Roman Kokoszka zajął 9 miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie wychowanek trenera Jana Orzechowskiego na desce z żaglem, Stępak Paweł, Andrzej Wójcik startują na Cadecie, Tomala Cecylia w klasie Fin zajęła 2 miejsce. W klasie Cadet Jurek Piotr, Aleksander Krupiński na wstępnych kwalifikacjach do Mistrzostw Świata zajmują 22/67 miejsce. Dobrze zorganizowane treningi stały na wysokim poziomie. Zawodnicy osiągali dobre wyniki w regatach krajowych i zagranicznych. Po każdym sezonie przybywało w klubie medali, wspaniałych pucharów i tytułów mistrzowskich. Organizowane były szkolenia oraz egzaminy na stopnie żeglarskie, oraz rejsy stażowe śródlądowe i morskie krajowe i zagraniczne. Zawodnicy startowali w regatach i zdobywali tytuły mistrzowskie w imprezach okręgowych i ogólnopolskich, w klasach Cadet, OK Dynghy, Hornet, Finn. Okresy zimowe żeglarze spędzali na szkoleniowo-kondycyjnych obozach narciarskich. Rozwijało się żeglarstwo lodowe na wybudowanych w klubie bojerach klasy DN. Tak prężna działalność trwała do roku 1977.

W 1977 roku decyzją władz politycznych dzielnicy nastąpiła kolejna reorganizacja. Nasz prężnie działający Yacht Club Budowlani Nowa Huta został połączony z Międzyzakładowym Klubem Sportowym „Wanda” w jeden duży klub wielosekcyjny. Nowa organizacja otrzymała nazwę BUDOWLANY KLUB SPORTOWY WANDA. Od tego czasu rozpoczął się regres w rozwoju sekcji żeglarskiej i pozostałych sekcji wodnych. Etatowe kierownictwo klubu nie przywiązywało oczekiwanej wagi do sportów wodnych. Odczuwane było faworyzowanie sekcji lądowych. Dla przedsiębiorstw budowlanych, ówczesnych sponsorów działalności klubowej rozpoczynały się lata kryzysu, załamywała się opieka nad sekcjami wodnymi. Adresowane dla żeglarzy dotacje uszczuplane były dodatkowo przez kierownictwo klubu. Drogi sprzęt wyczynowy nie był odpowiednim dla sportu masowego, czego oczekiwały władze. Pomimo dużych trudności wśród zawodników byli członkowie kadry narodowej, plasujący się wysoko w punktacji klubów wodnych kraju. Dzięki dużemu zaangażowaniu członków klubu w 1980 roku ukończona została budowa nowego hangaru sekcji żeglarskiej. Młodzież nadal startowała w regatach i uczestniczyła w organizowanych obozach treningowych oraz rejsach śródlądowych na własnym oraz czarterowanym sprzęcie, głównie na Pojezierzu Mazurskim. Rozpoczynał się trudny okres dla żeglarstwa. Zmniejszające się fundusze uszczuplały flotyllę jachtów klubowych. Pomimo ogólnych trudności w 1982 r. w SEKCJI ŻEGLARSKIEJ Budowlanego Klubu Sportowego Wanda zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Jachtu Morskiego. W tym czasie s/y Wanda obchodził swoje 25-cio lecie żeglarskiej służby morskiej. Na następcę został wybrany stalowy jacht typ BRUCEO. Na przystani klubowej nad Wisłą rozpoczęła się w czynie społecznym budowa jachtu, który ma nosić nazwę s/y CRACOVIA. Kadłub jachtu, kompletny po odbiorach PRS-u ocynkowany, następnie aluminiowany oraz pomalowany stoi na przystani czekając na wykończenie. W magazynie klubowym znajduje się część materiałów do zabudowy wnętrza: drewno, elementy okuć, instalacji wodnej, paliwowej, wykonane ze stali nierdzewnej zbiorniki wody, silnik, wyposażenie elektryczne, olinowanie stałe itd. Brak funduszy oraz zmieniająca się sytuacja gospodarcza w kraju powoduje, trudności w znalezieniu ludzi, którzy chcieliby się zaangażować w to przedsięwzięcie. Dotychczasowi sponsorzy wycofali się lub przestali istnieć, a wspólników do ukończenia budowy jachtu nie udało się pozyskać. Kadłub jachtu i zgromadzone materiały zostały zabezpieczone w sposób umożliwiający powrót do prac w bardziej odpowiednim terminie.

W 1991 roku, wobec trudności finansowych Budowlanego Klubu Sportowego Wanda, Zarząd Klubu postanowił odłączyć sekcje wodne od lądowych. Od tego momentu powraca do swej starej nazwy YACHT CLUB NOWA HUTA, lecz już bez słowa budowlani. Klub posiadający trzy sekcje wodne prowadził nadal działalność sportową, organizował regaty i obozy szkoleniowe. Tymczasem BKS Wanda z sekcjami lądowymi, potrzebował 1,5 roku na formalne zwrócenie jachtu s/y Wanda żeglarzom. Ten stan nie pozwalał prowadzić normalnej eksploatacji jachtu i powodował pogarszanie się jego stanu technicznego. Po długich dyskusjach Izba Morska w Szczecinie wymogła powrót s/y Wanda do właściciela, żeglarzy Yacht Clubu Nowa Huta. S/y Wanda w latach 1967 – 1991 odbył 196 rejsów, w których przepłynął 115 000 Mm, na jego pokładzie pływało 1320 żeglarzy. W 1993 r. członkowie sekcji żeglarskiej YACHT CLUB-u NOWA HUTA postanowili przystąpić do YACHT KLUBU POLSKI. 24 kwietnia 1993 na nadzwyczajnym XXVIII zebraniu Delegaci Zarządu Głównego YACHT KLUBU POLSKI po zapoznaniu się z naszym wnioskiem jednogłośnie przyjęto nas w strukturę organizacyjną jako YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW. (W roku 2009 w Warszawie uroczyście obchodziliśmy 85-lecie istnienia YKP). Uzyskana samodzielność pozwoliła realizować nowe plany. Nawiązana została współpraca z klubami żeglarskimi Słowacji i Czech. W 1993 w wyniku współpracy z Zarządem Gminy w Jedwabnie, przyjęliśmy w dzierżawę budynek po starej szkole w Małszewie. Po adaptacji budynku powstał w nim Ośrodek Żeglarski YKP Kraków. Od 1994 corocznie w okresie letnim odbywały się tam obozy treningowo-szkoleniowe dla krakowskich żeglarzy. Od 1994 w okresach ferii zimowych YKP KRAKÓW organizował również narciarskie obozy kondycyjne oraz sobotnio-niedzielne wyjazdy narciarskie na stoki Słowacji lub pobliskie stoki w Beskidzie Sądeckim.

YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW współpracując z KOZŻ oraz Wydziałem Sportu i Turystyki w Krakowie prowadzi działalność regatową z dziećmi i młodzieżą, na Wiśle i Bagrach w Krakowie. Żeglarze, zawodnicy klubu startują też w regatach ogólnopolskich w ramach kalendarza imprez PZŻ. Z uwagi na zmieniające się formy rozwoju nowoczesnego sportu wyczynowego i związane z tym wysokie koszty, klub przeznacza skromne, posiadane środki na zakup sprzętu regatowego. Ten stan sprawia, że zawodnicy nie osiągają tak dobrych wyników sportowych jak dawniej. W latach 1994-1998 zakupiono jednak 5 szt. łodzi kl. Optymist, 3 szt kl. Europa. W 1995 roku rozpoczęła się generalna przebudowa obiektów klubowych stwarzając dobre warunki dla młodzieży chcącej uprawiać żeglarstwo regatowe i turystyczne w naszym klubie. Urządzono nową salę wykładową, szatnię i żaglownię oraz nowoczesne pomieszczenia sanitarne i socjalne. Uporządkowany i umocniony został brzeg Wisły oraz wybudowano nowe pomosty pływające. Na przystani przybyły dwa zadaszenia na letnie spotkania nad wodą dla członków klubu, gości i sympatyków żeglarstwa. Latem 1997, kolejna olbrzymia powódź na Wiśle całkowicie zalała obiekty klubowe. Od ćwierć wieku nie notowano tak wysokiego stanu wody. Klub ponownie poniósł dotkliwe straty. W 1998 roku podjęta została decyzję o sprzedaży jachtu s/y WANDA (30 lat eksploatacji). Względy ekonomiczne przytłaczając odczucia sentymentalne ułatwiły podjęcie decyzji. Sytuacja po powodzi przyspieszyła decyzje o sprzedaży wysłużonego jachtu morskiego. Uzyskane tą drogą pieniądze przeznaczono na doposażenie jachtów regatowych, oraz częściowo na finansowanie inwestycji klubowych. Mimo trudności w 1998 r. odbyło się otwarcie sezonu żeglarskiego. Zorganizowany został coroczny obóz żeglarski dla zawodników w Małszewie. Nasi zawodnicy uczestniczyli w 11 regatach w klasach: Optymist, Cadet, Finn, Europa. Klubowi przybył drugi jacht klasy W.

W roku 1999 wybudowany został nowy pomost pływający, zjazd do wody został zakończony zatapialnym pomostem. Początek nowego wieku nie przyniósł istotnych zmian w funkcjonowaniu klubu. Pokonując piętrzące się trudności finansowe prowadzona jest stała praca z dziećmi i młodzieżą pragnącą uprawiać żeglarstwo. Duże finansowe i rzeczowe wsparcie rodziców potwierdza potrzebę prowadzenia i rozwijania tej aktywności. Działa szkółka żeglarska prowadzona przez posiadającego wysokie kwalifikacje trenera Mieczysława Całkę. Dzieci i młodzież startują w regatach ujętych w kalendarzu imprez KOZŻ na akwenach naszego regionu. Uczestniczymy też czynnie w imprezach o zasięgu ogólnopolskim i regatach międzynarodowych w kraju i poza jego granicami. Dzieci pływają na jachtach klasy Optymist a młodzież na jachtach klasy Europa i Laser. Poza akwenami słodkowodnymi zawodnicy coraz częściej uczestniczą w zgrupowaniach i imprezach rozgrywanych na morzu. Co roku organizowane są rejsy morskie. Na przystani spotykamy się by pływać, snuć plany na przyszłość oraz wspominać starty w regatach i morskie przygody ubarwiające każdy rejs. W miłej przyjacielskiej atmosferze doświadczeni żeglarze dzielą się posiadaną bogatą wiedzą żeglarską i szkutniczą ze wszystkimi chętnymi jej poznania. Nasza przystań żeglarska z pomieszczeniami socjalnymi, sanitarnymi i warsztatowymi jest gościnna dla wszystkich wodniaków. W 2005 roku obchodzony był jubileusz 50 – lecia istnienia YKP Kraków. W uroczystościach uczestniczył Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski, Komandor YKP dr Jerzy Łyżwiński, Komandoria z całej Polski oraz wielu przedstawicieli organizacji wodniackich. Obecnie, dzięki dużemu zaangażowaniu Władz Miasta Krakowa trwają prace zmierzające do modernizacji Portu i Przystani nad Wisłą, aby powstał tu nowoczesny, odpowiadający europejskim standardom ośrodek turystyki wodnej.

Komandorzy YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW
1977 – 1991 Leszek Michalski (YC Nowa Huta)

1992 – 1999 Władysław Gaweł (YC Nowa Huta\ YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW)

2000 – 2022 Jan Orzechowski (YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW)

2022-2023 Andrzej Krupiński (YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW)

2023- nadal Artur Winiarski (YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW)