W ramach naszej oferty ponownie dostępne są kursy żeglarskie i motorowodne:


Kurs żeglarski – pozwalający uzyskać niezbędną wiedzę praktyczną i teoretyczną przed przystąpieniem do egzaminu na patent Żeglarza Jachtowego. Zarówno dla młodzieży i dorosłych. W ramach kursu przewidziane jest minimum 8 spotkań teoretyczno-praktycznych. Dodatkowe spotkania, w zależności od potrzeb grupy, obejmować będą praktykę i poświęcone będą ćwiczeniom na wodzie. W kursie może wziąć udział każdy, lecz przypominamy, że egzamin na patent mogą zdawać uczestnicy którzy ukończyli 14 lat. W ramach kursu uczestnik ma dostęp do platformy internetowej ze wszystkimi materiałami, może konsultować się z Instruktorem. Do kursu można dołączyć nawet w trakcie jego trwania, ponieważ harmonogram wykładów i pływań ustalany jest wraz z Uczestnikami. Na koniec kursu przeprowadzany jest egzamin próbny teoretyczny i praktyczny.


Kurs motorowodny – pozwalający uzyskać niezbędną wiedzę praktyczną i teoretyczną przed przystąpieniem do egzaminu na patent Sternika Motorowodnego. Zarówno dla młodzieży i dorosłych. W ramach kursu przewidziane jest 5 spotkań teoretyczno-praktycznych. W ramach kursu uczestnik ma dostęp do platformy internetowej ze wszystkimi materiałami, może konsultować się z Instruktorem oraz otrzymuje zestaw gadżetów przydatny każdemu żeglarzowi. Na koniec kursu przeprowadzany jest egzamin próbny teoretyczny i praktyczny.

Zapisy na kursy prosimy przesyłać mailowo na adres klubu z dopiskiem Kurs żeglarski / Kurs motorowodny.


YACHT KLUB POLSKI KRAKÓW – informuję że w/w kursy odbywać się mogą tylko po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników. Informację w sprawie kursów +48 577 840 616 lub mailowo biuro@ykp.krakow.pl