Cennik – szkółka żeglarska na rok 2023

Wysokość opłat za zajęcia prowadzone w szkółce żeglarskiej, obowiązująca od dnia 1 Stycznia 2023:

  1. Dla uczestników niezrzeszonych w Stowarzyszeniu YKP KRAKÓW – 150 PLN/m-c (miesiąc płatne na pierwszych zajęciach)
  2. Dla uczestników zrzeszonych w YKP KRAKÓW – 95 PLN/m-c (płatne w pierwszym dniu miesiąca )
  3. Opłata za każde kolejne dziecko zrzeszone w YKP KRAKÓW wynosi 65PLN (zniżka 30PLN od kwoty bazowej 95PLN, płatne w pierwszym dniu miesiąca )

Wszystkie opłaty można uregulować poprzez konto klubowe (w tytule przelewu obowiązkowo proszę podać imię, nazwisko dziecka, zajęcia żeglarskie, miesiąc za który płacimy)

numer konta klubowego: 37 1910 1048 3400 2328 1121 0001

lub u skarbnik klubu Andrzeja Michalskiego.

Pozdrawiamy

Zarząd YACHT KLUBU POLSKI KRAKÓW