Zmiany w przepisach cd.

Drodzy Zawodnicy i Trenerzy,
Kolejne zmiany w przepisach.

Trzecia część obejmuje zmiany w przepisach dotyczących protestów i kar:

  • Formularz protestowy to teraz „Prośba o rozpatrywanie”. Pamiętajcie, że PRŻ nie wymagają użycia konkretnego formularza.
  • Przepis 62.1(b) Zadośćuczynienie – Jacht który spowodował obrażenia ciała lub sprzętu (w innym jachcie) musi przyjąć karę lub kara musi być na niego nałożona, tylko wtedy można uzyskać zadośćuczynienie.
  • Nowy Przepis 64.1 Zmiana klasyfikacji próśb –
  • a) zespół protestowy musi podejmować decyzje na podstawie prawdopodobieństw, chyba że przepis (którego łamanie jest zarzucane) stanowi inaczej.
  • c) Zespół prostestowy musi traktować każdą sprawę zgodnie z informacją zawartą w prośbie lub zarzucie oraz zeznaniami (jako prostest, prośbę o zadośćuczynienie i inne). Zmiana klasyfikacji prośby jest dozwolona, jeżeli jest to zasadne.
  • Nowy przepis 64.6 Kary uznaniowe – Gdy jacht zgłosi […] że złamał przepis podlegający karom uznaniowym, ZP musi zadecydować o stosownej karze […].
  • Przepis A5.1 – wprowadzono nową karę: NSC czyli Nie Przebył Trasy, która jest podobna do DNS czy DNF.

To wszystkie zmiany o których wiemy. Pamiętajcie, że nasze przepisy zmieniają się co 4 lata. ❗️